Velkommen til trinnvurdering

Trinnvurdering 2

Navn(Påkrevd)
Hvem er din Kjørelærer hos Sørby Trafikkskole?
Godt nivåMå forbedres
Godt nivåMå forbedres
Godt nivåMå forbedres
Godt nivåMå forbedres
Er målet for trinn 2 oppnådd?(Påkrevd)

VEITRAFIKKLOVEN § 23:
”Før kjøring begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og
forskriftsmessig stand.

Eier av kjøretøyet eller den som på eierens vegne har rådighet over det, plikter å sørge for at kjøretøyet ikke brukes dersom det ikke er i forsvarlig stand.”
VEITRAFIKKLOVEN § 13:
”Kjøretøyet skal være vedlikeholdt slik at det kan brukes uten å volde fare.”